algemene data

Standard

http://www.zonnepanelen.de/zonnepanelentoekomst.htm


Wat brengt dit op?

Opbrengst van een netgekoppelde PV-systeem.

Het aanbod aan zonnestraling in Vlaanderen bedraagt op een horizontaal vlak ongeveer    1 000 kWh/m² per jaar. Wanneer men nu een zuidelijk gerichte helling heeft kan men  tot 12% meer lichtinstraling opvangen. Bijna 60% van de totale zoninstraling bereikt ons via diffuus licht(bewolkt weer), dat ook in nuttige energie kan worden omgezet.

Hoeveel bedraagt de elektriciteitsproductie van PV-systemen ?

Het vermogen van een PV-cel, PV-paneel of PV-systeem gaat uitgedrukt worden in Wp (Watt-piek). Dit wil zeggen het piekvermogen bij gewone zoninstraling en een zonneceltemperatuur van 25°C. In praktijk gaan we zien dat  dit vermogen dikwijls niet gehaald kan worden door een niet optimale zoninstraling of door een te hoge celtemperatuur. 
De jaarlijkse opbrengst van een goed opgesteld hellend PV-systeem met een vermogen van 1 000 Wp (1 kWp) bedraagt in België 850 kWh ( dit zijn gemiddelde cijfers). In feite hebben we een rendementsverlies van 15%.
Bij de  de verticaal opgestelde PV-systemen kunnen we 500 à 600 kWh per kWp halen. In de onderstaande tabel staan de exacte cijfers, op basis van de productgegevens van grote PV-producenten.

Type zonnecellen

Vermogen per m² [Wp/m²]

Oppervlakte per kWp [m²/kWp]

Opbrengst per m² [kWh/m²]

monokristallijn Silcium

135 – 168

7,4 – 6

113 – 141

polykristallijn Silicium

121 – 138

8,3 – 7,2

102 – 116

amorf Silicium

54 – 63

18,5 – 15,9

45 – 53

U kunt bemerken dat een monokristalijn PV-zonnesysteem 40% hoger ligt dan een polykristallijn PV-systeem. Daar tegen over zien we dat een amorfe Si zonnecel slechts de helft van het rendement geeft tov een mono Si-zonnecel.

  

Welke rol speelt de oriëntatie en hellingshoek van  PV-zonnepanelen ?

Belgie heeft een grote hoeveelheid indirect licht vandaat dat de orientatie en hellingshoek een mindere rol gaan spelen. Men heeft een range waar men een variatie kan waarnemen van max 5%. Algemeen wordt aangenomen dat een hellingshoek van 35 ° en 2 graden W van het zuiden het max renement geeft.

 

Wat verstaat men onder beschaduwing ?

Wanneer men nu een beschaduwing heeft van schouwen,bomen, electriciteitspalen op uw zonnepanelen krijgen we een minder rendement wat logisch is. Omdat zonnecellen in een zonnepaneel in serie geschakeld zijn kan een beschaduwing van een bepaalde zonnecel de stroomopwekking duidelijk verminderen. Men kan dit opvangen door “diodes” in te bouwen.

Waarom gaat men ventileren bij zonnepanelen?

Algemeen wordt aangenomen dat het rendement van een zonnepaneel met 0,5% gaat dalen voor elke graad boven de 25° C. Wanneer men nu de zonnepanelen in het dak gaat boven krijgen we nog een verhoging van de temperatuur met als gevolg een vermindering in rendement. We kunnen dit redementsverlies opvangen door de warmte gedeeltelijk af te voeren.

Rendementsverlies van ongeveer 4% als we de zonnepanelen in het dak gaan inbouwen…

Rendementsverlies op een gevel kan tot 10% bedragen.